MENU
Menu

Is Fantasie belangrijk bij kinderen?

Is fantasie belangrijk bij kinderen?

Deze vraag kreeg ik en het antwoord is ja! Waarom? Omdat je hier als volwassene veel aan hebt. Als volwassene? Ja, want als je als kind niet vaak problemen hoeft op te lossen of creatief wordt gestimuleerd, hoe los je later dan problemen op?

Fantasie is belangrijk voor het vinden van oplossingen bij problemen. Het hoeft dus geen verhalen te verzinnen, maar wel creatief of fantasievol kunnen reageren bij problemen of acties in het spel. Dus vraag vaak: Oh jee hoe lossen we dit op? Hoe kunnen we dit nu het beste doen? Wat gebeurt er als we dit eens op deze manier gaan doen? Door dit regelmatig toe te passen, wordt het normaal en stimuleer je de hersenhelften en heeft het er op latere leeftijd profijt van.

Heel veel volwassenen lopen op het werk vast bij een probleem en hebben geen creativiteit meer of fantasie om het op te lossen. Dit werd niet veel gestimuleerd vroeger. Soms wordt die grote fantasie van kinderen ook als lastig ervaren. Want wat is nu echt gebeurd en wat niet? Voor kinderen is het allemaal echt gebeurd en is de scheiding tussen echt en fantasie lastig. Dus blijf die fantasie lekker stimuleren / triggeren door bovenstaande vragen. Zo voorkomen we compromissen bij volwassenen die niet nodig zijn…

Wil je meer weten over het spelenderwijs ontwikkelen? Geef je dan op voor de training.

© 2024 | Webdesign Kuipers Design