MENU
Menu

Gastouderopvang

Wat is… een gastouder (aan huis)

Gastouderopvang is flexibele opvang. Je betaalt de uren die je echt afneemt. Werk je een keer over? Geen probleem! Ruil je liever een keer een dag? Ook dat is mogelijk in overleg Persoonlijke aandacht. Ieder kind is uniek en wil graag zo benaderd worden. Door naar het kind en zijn ontwikkeling te kijken, groeit het kind vanzelf. En dat is wat we willen bereiken. Zelfverzekerde kinderen. Het kind draait mee en onderneemt ook activiteiten zoals lekker wandelen, boodschappen doen, naar de bibliotheek gaan. Maar het belangrijkste is dat het kind gewoon kind mag blijven!

Kleinschalig
Bij de gastouder thuis lekker spelen met een paar vriendjes erbij. Want meer dan 6 kinderen komen er niet tegelijk. Lekker knus samen spelen en ontdekken.

Voordelen flexibele opvang bij gastouder

  • Goedkoper, je betaalt de uren die je afneemt
  • Een keer langer werken is bespreekbaar
  • Een dag ruilen kan in overleg
  • Persoonlijke aandacht
  • Kleinschalig

Ben je op zoek naar een gastouder? Vul dan het Formulier in en wij nemen contact met je op. Onder Gastouderlink(s) vind je de gastouders die al ingeschreven staan bij KoeKoeK.

Informatie… (huidige vraagouders)

Gastouderbureau KoeKoeK brengt ouders die opvang voor hun kinderen zoeken (vraagouders) samen met mensen die de zorg voor deze kinderen op zich willen nemen (gastouders). De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 0 en 13 jaar.

Gastouderbureau KoeKoeK biedt de vraagouder:

Opvang op maat

  • KoeKoeK houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen, mogelijkheden en verwachtingen die zowel de gast- als vraagouders ten aanzien van de opvang hebben.
  • Kleinschaligheid: De opvang vindt plaats in de gezinssituatie. De gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan vijf kinderen onder vier jaar. Individuele aandacht staat voorop: voor baby’s is er rust, peuters kunnen samen spelen, knutselen, mee naar de speeltuin of samen boodschappen doen. En eenmaal naar school, dan biedt het gastgezin het kind een vertrouwde plek om even bij te komen, om daarna weer van alles te kunnen ondernemen.
  • Flexibiliteit: Gastouders bieden opvang op vaste en wisselende tijden, desgewenst ook ’s avonds en/of in het weekend. Ons motto hierbij: alles kan, zolang er maar duidelijke afspraken worden gemaakt en nageleefd.

Verantwoord
Door de werkwijze van ons gastouderbureau kunnen vraagouders er op rekenen dat de opvang van de kinderen door de gastouder op verantwoorde wijze gebeurt. KoeKoeK werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent niet alleen dat de gastouder voldoet aan de geldende selectiecriteria, zij is tevens thuis bezocht door een GGD-inspecteur en beoordeeld op o.a. scholing en pedagogische vaardigheden. Ook de woning van de gastouder wordt beoordeeld ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Gastouderbureau Koekoek voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang. KoeKoeK krijgt voor de naleving van de wettelijke regels jaarlijks controle van de GGD. KoeKoeK is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer: 857358327

Toegevoegde waarde
KoeKoeK werkt vanuit de overtuiging dat er meer nodig is dan alleen de wettelijke eisen. Het gastouderbureau onderscheidt zich door veel te investeren in het persoonlijke contact met de gast- en vraagouders. De vaste bemiddelingsmedewerker komt regelmatig bij de gastouder thuis, houdt de lijnen kort en de drempel laag. De bemiddelingsmedewerker kan immers pas echt een ondersteunende functie vervullen als zij de gastouders, de ouders en de kinderen kent.

Oudercommissie

De hoofdtaak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van ouders en kinderen die gebruikmaken van gastouderopvang via KoeKoeK. Daarnaast geeft de oudercommissie de houder (eigenaar) gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van de gastouderopvang.

Thema’s kunnen zijn: het pedagogisch beleidsplan, wijziging van de bemiddelingskosten of de deskundigheidsbevordering van gastouders. Eigenlijk alle onderwerpen die belangrijk zijn voor kwaliteit van onze gastouderopvang en daarmee voor jou als ouder! De oudercommissie van gastouderbureau KoeKoeK bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden en vergadert minimaal vier keer per jaar.

Vergaderingen Oudercommissie

Vanaf nu staan de vergaderdata vast op de laatste dinsdag van februari, mei, augustus en november. Wil je er graag bij zijn of heb je onderwerpen? Dan kun je dit doorgeven aan Anke Broekkamp, ankebroekkamp@hotmail.com

© 2024 | Webdesign Kuipers Design